جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
278 طرح تخصیص اعتبارات ویژه برای ازدواج جوانان
» 1393/05/28 : بایگانی
1392/02/18
دوره : نهم
277 طرح حمایت از احداث، تجهیز، نوسازی و مدیریت مساجد کشور و پیگیری امور نمازخانه ها
» 1394/02/15 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1392/02/18
دوره : نهم
276 طرح محافظت از امنیت جانی شناگران در شهرهای ساحلی
» 1392/06/10 : پیشنهاد (ها) نماینده
1392/02/18
دوره : نهم
275 طرح تثبیت بهای خدمات
» 1392/07/02 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1392/02/18
دوره : نهم
274 طرح الحاق یک تبصره به ماده (24) قانون اصلاح قانون معادن
» 1392/08/25 : ابلاغ به دولت
1392/02/18
دوره : نهم