جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
284 طرح اصلاح قانون تجمیع انتخابات دوره پنجم شوراهای اسلامی با دوره یازدهم ریاست جمهوری اسلامی مصوب 28/2/1387
» 1392/04/04 : ابلاغ به دولت
1392/02/25
دوره : نهم
283 طرح اصلاح قانون الحاق سه تبصره به بند (12) ماده (4) قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران
» 1392/04/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/02/25
دوره : نهم
282 طرح اصلاح بند (ز) ماده (44) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1394/09/02 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1392/02/25
دوره : نهم