جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
310 طرح اصلاح (85) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1392/07/06 : پیشنهاد (ها) نماینده
1392/03/01
دوره : نهم
309 طرح الحاق یک بند به ماده (17) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1392/04/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/03/01
دوره : نهم
308 طرح استفساریه بند (46) ماده واحده بودجه سال 1391 کل کشور
» 1394/04/08 : بایگانی
1392/03/01
دوره : نهم
307 طرح الحاق رشته بهداشت دهان و پرستاری دندانپزشکی به بهداشتکاران دهان و دندان وابسته به وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی
» 1393/03/04 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1392/03/01
دوره : نهم
306 طرح اصلاح آیین نامه داخلی در خصوص نحوه اولویت بندی موافقان یا مخالفان جهت اظهارنظر در صحن علنی
» 1393/03/26 : بایگانی
1392/03/01
دوره : نهم