جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
316 طرح نظام رتبه بندی معلمان
» 1392/04/23 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1392/03/06
دوره : نهم
315 طرح جامع جمعیت و تعالی خانواده
» 1394/12/17 : پیشنهاد (ها) نماینده
1392/03/06
دوره : نهم
314 طرح الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون ساختار نظام جامع رفاه و تأمین اجتماعی و اصلاح برخی مواد قانون تأمین اجتماعی
» 1393/03/28 : بایگانی
1392/03/06
دوره : نهم
313 طرح استفساریه تبصره ذیل ماده (77) قانون تأمین اجتماعی
» 1392/08/05 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1392/03/06
دوره : نهم
312 طرح تبدیل صندوق به سازمان تأمین اجتماعی
» 1392/05/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/03/06
دوره : نهم
311 طرح اصلاح بند (ب) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1393/06/22 : بایگانی
1392/03/06
دوره : نهم