جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
323 لایحه کاهش ساعت کار زنان شاغل
» 1395/03/16 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1392/03/27
دوره : نهم
322 طرح الزام دولت به عمل متقابل در قبال کشورها و سازمان هایی که از فعالیت رسانه های ایرانی جلوگیری می نمایند
» 1392/03/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1392/03/27
دوره : نهم
321 طرح تمدید مهلت جذب اعتبارات پروژه های تملک دارایی های سرمایه ای قانون بودجه سال 1391 کل کشور
» 1394/04/08 : بایگانی
1392/03/27
دوره : نهم