جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 1
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
324 طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری
» 1392/10/25 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1392/03/28
دوره : نهم