جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
366 طرح اصلاح ماده (4) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1392/10/03 : مسکوت
1392/07/02
دوره : نهم
365 طرح تمدید اجرای آزمایشی قانون تشکیل سازمان مدیریت بحران کشور
» 1393/03/26 : بایگانی
1392/07/02
دوره : نهم
364 طرح اصلاح تبصره (2) ماده (96) قانون شهرداری
» 1392/08/15 : پیشنهاد (ها) نماینده
1392/07/02
دوره : نهم
363 طرح اصلاح ماده (42) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی و الحاق یک ماده به آن
» 1393/03/26 : بایگانی
1392/07/02
دوره : نهم
362 طرح اصلاح آیین نامه مجلس شورای اسلامی مواد (152)، (154)، (184) (186) و (187)
» 1392/07/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1392/07/02
دوره : نهم
361 طرح اصلاح ماده (206) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1392/07/02 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1392/07/02
دوره : نهم