جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 1
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
386 طرح استفساریه ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
» 1392/10/21 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1392/08/15
دوره : نهم