جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
391 طرح ممنوعیت واردات غیرضروری محصولات کشاورزی
» 1393/08/04 : بایگانی
1392/08/28
دوره : نهم
390 طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند
» 1393/05/01 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1392/08/28
دوره : نهم