جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
398 طرح استفساریه ماده (45) و بند (ب) ماده (65) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1393/02/27 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1392/09/03
دوره : نهم
397 طرح استفساریه ماده (58) قانون الحاق موادی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت
» 1392/10/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1392/09/03
دوره : نهم
396 طرح ارزیابی زیست محیطی ایران
» 1393/01/18 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1392/09/03
دوره : نهم