جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
418 طرح الحاق یک تبصره به ماده (119) آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1393/07/02 : بایگانی
1392/10/01
دوره : نهم
417 طرح اصلاح ماده (84) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران
» 1393/05/20 : بایگانی
1392/10/01
دوره : نهم
416 طرح تعیین وظایف سازمان توسعه و عمران دریا و ساحل
» 1392/12/19 : گزارش یک فوریتی (در کمیسیون رد شد)
1392/10/01
دوره : نهم