جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
488 طرح الحاق برخی از مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب سال 1380 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن
» 1393/12/13 : ابلاغ به دولت
1393/05/01
دوره : نهم
487 طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1395/03/17 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/05/01
دوره : نهم
486 طرح شفاف سازی اعلام کتبی نمرات، رتبه نتایج نهایی آزمون های استخدامی به داوطلبان استخدام و ممنوعیت بکارگیری های غیرقانونی
» 1394/08/13 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/05/01
دوره : نهم
485 طرح اصلاح بند (3) قانون برقراری عدالت آموزشی در پذیرش دانشجو در دوره های تحصیلات تکمیلی و تخصصی اصلاحی مصوب 1392
» 1393/10/13 : بایگانی
1393/05/01
دوره : نهم
484 طرح اصلاح ماده (92) قانون شهرداری و الحاق (4) تبصره به آن
» 1394/09/04 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/05/01
دوره : نهم
483 طرح اصلاح تبصره (1) ماده (55) قانون شهرداری مصوب 1334 و الحاق تبصره یک مکرر
» 1393/05/01 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/05/01
دوره : نهم
482 لایحه تسری مواد (79) و (83) قانون استخدام نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران به کارکنان ارتش جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی
» 1394/09/25 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/05/01
دوره : نهم
481 لایحه ارزیابی زیست محیطی
» 1394/01/18 : پیشنهاد (ها) نماینده
1393/05/01
دوره : نهم
480 لایحه یاداشت تفاهم بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه های مرز زمینی رازی و کاپی کوی
» 1394/03/06 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/05/01
دوره : نهم
479 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری ترکیه در مورد استفاده مشترک از دروازه مرز زمینی اسندره و سرو
» 1394/03/16 : ابلاغ به دولت
1393/05/01
دوره : نهم