جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
545 لایحه موافقتنامه کشتیرانی تجاری دریایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری غنا و پروتکل اصلاحی آن
» 1394/05/10 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/10/17
دوره : نهم
544 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری سوسیالیستی ویتنام به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد
» 1394/03/06 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/10/17
دوره : نهم
543 لایحه موافقتنامه انتقال محکومین به حبس بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی پاکستان
» 1394/11/05 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1393/10/17
دوره : نهم
542 لایحه بیمه اجباری مسئولیت مدنی دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل شخص ثالث
» 1395/02/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/10/17
دوره : نهم
541 لایحه حمایت از مالکیت فکری
» 1393/10/17 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1393/10/17
دوره : نهم
540 طرح اصلاح ماده (23) قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی
» 1394/03/09 : بایگانی
1393/10/17
دوره : نهم