جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
556 طرح نحوه پیگیری تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی
» 1394/03/20 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1393/11/15
دوره : نهم
550 طرح استفساریه بند (ط) تبصره (9) قانون بودجه سال 1393
» 1394/04/08 : بایگانی
1393/11/15
دوره : نهم