جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
577 طرح الحاق موادی به قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرک و نحوه تعیین آنها و ا صلاحات بعدی آن
» 1394/09/07 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/02/30
دوره : نهم
576 طرح استفساریه چگونگی شمول مالیات بر ارزش افزوده بر محصولاتی که از نهاده های تولیدی معاف از مالیات بر ارزش افزوده استفاده می کنند
» 1394/04/21 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/02/30
دوره : نهم
575 طرح تاسیس صندوق های ذخیره دانشگاهیان وزارتخانه های متولی آموزش عالی
» 1394/08/12 : بایگانی
1394/02/30
دوره : نهم
574 طرح اصلاح ماده (13) قانون مالیات بر ارزش افزوده و اصلاحات بعدی آن
» 1394/02/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/02/30
دوره : نهم
573 طرح اصلاح ماده (3) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن
» 1395/03/19 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1394/02/30
دوره : نهم