جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 3
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
594 طرح تشکیل سازمان قرآن کریم
» 1394/06/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1394/05/07
دوره : نهم
593 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری چک به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالیاتی در مورد مالیات های بر درآمد و پروتکل الحاقی آن
» 1394/12/24 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1394/05/07
دوره : نهم
592 لایحه موافقتنامه حفاظت و بهره برداری بهینه از منابع زنده آبی دریای خزر
» 1394/12/24 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1394/05/07
دوره : نهم