جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
613 طرح اصلاح بند (ی) تبصره (2) قانون بودجه سال 1394 کل کشور
» 1394/09/25 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1394/07/08
دوره : نهم
612 لایحه موافقنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری متحده تانزانیا
» 1394/09/15 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1394/07/08
دوره : نهم
611 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کنسرسیوم زیر ساخت کلید عمومی آسیا
» 1395/02/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1394/07/08
دوره : نهم
610 لایحه حمایت از مالکیت صنعتی
» 1394/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1394/07/08
دوره : نهم
609 لایحه حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت
» 1395/01/25 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1394/07/08
دوره : نهم