جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
39 طرح اعلام نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1310/01/01 تا 1328/12/29
» 1396/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/23
دوره : دهم
38 طرح تنقیح قوانین ورزش
» 1395/05/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/03/23
دوره : دهم
37 طرح تنقیح قوانین مالیاتی کشور
» 1396/02/20 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/23
دوره : دهم
15 طرح بازنشسته کردن کسانی که در سن بازنشستگی بوده و هنوز حق بیمه اجتماعی روستائیان و عشایر پرداخت می نمایند (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1397/03/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/03/23
دوره : دهم
12 طرح استفساریه تبصره (2) ماده واحده قانون اصلاح بند (و) ماده (44) قانون برنامه پنج ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1397/06/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/03/23
دوره : دهم