جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
41 طرح نسخ برخی از قوانین و مصوبات مجلس از تاریخ 1329/01/01 تا 1336/07/30
» 1396/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/24
دوره : دهم
40 طرح الغاء برخی قوانین از تاریخ 1285/6/18 تا 1309/12/30
» 1396/04/03 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/24
دوره : دهم
22 طرح استفساریه قانون الحاق یک تبصره به ماده (17) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1395/03/24 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/24
دوره : دهم
21 طرح استفساریه ماده 59 قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1396/09/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1395/03/24
دوره : دهم
20 طرح استانی - شهرستانی شدن حوزه های انتخابیه انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1395/03/24 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/03/24
دوره : دهم
19 طرح الزام سازمان تامین اجتماعی به برقراری مستمری بازنشستگان مشمول قانون بازنشستگی پیش از موعد کارکنان دولت مصوب 1386 براساس دو سال آخر بیمه پردازی سنوات ارفاقی آنان (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1396/07/29 : بایگانی
1395/03/24
دوره : دهم
18 لایحه دائمی شدن قانون اصلاح قانون تاسیس و اداره مدارس، مراکز آموزشی و مراکز پرورشی غیردولتی
» 1396/02/24 : بایگانی
1395/03/24
دوره : دهم
17 طرح افزایش نرخ باروری و پیشگیری از کاهش رشد جمعیت کشور (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1396/11/24 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/24
دوره : دهم
16 لایحه تجارت (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1399/03/26 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1395/03/24
دوره : دهم
14 طرح تشکیل سازمان مدیریت، برنامه ریزی و بهره وری (اعاده شده از شورای نگهبان)
» 1395/03/24 : گزارش کمیسیون پس از اعاده از شورای نگهبان
1395/03/24
دوره : دهم