جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
57 طرح حمایت از معلولان و سالمندان در عبور و مرور
» 1395/09/17 : بایگانی
1395/03/30
دوره : دهم
56 طرح تعیین تکلیف کارگزاران بیمه کشاورزی
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1395/03/30
دوره : دهم
55 طرح اصلاح قانون بیمه اجتماعی رانندگان حمل و نقل بار و مسافر بین شهری
» 1396/03/02 : پیشنهاد (ها) نماینده
1395/03/30
دوره : دهم
54 طرح بیمه موسسان و مدیران آموزشگاههای فنی و حرفه ای آزاد
» 1396/08/16 : گزارش شور دوم (در کمیسیون تصویب شد)
1395/03/30
دوره : دهم
53 طرح کاهش آلودگی هوای کشور
» 1396/07/18 : بایگانی
1395/03/30
دوره : دهم
52 طرح صدور چک
» 1397/08/23 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/30
دوره : دهم
51 طرح اساسنامه کمیته ملی پارالمپیک جمهوری اسلامی ایران
» 1395/06/24 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1395/03/30
دوره : دهم
50 طرح مدیریت خدمات کشوری
» 1395/03/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/03/30
دوره : دهم
49 طرح وکالت
» 1395/11/12 : بایگانی
1395/03/30
دوره : دهم
48 طرح نظام جامع رسانه های همگانی
» 1395/03/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1395/03/30
دوره : دهم