جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 2
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
367 طرح استفساریه تبصره (1) ماده (13) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات
» 1398/09/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/11/01
دوره : دهم
366 طرح استفساریه چگونگی امهال وام
» 1397/01/22 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/11/01
دوره : دهم