جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
382 اصلاح ماده (71) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1397/09/19 : بایگانی
1396/12/13
دوره : دهم
381 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی
» 1397/09/06 : بایگانی
1396/12/13
دوره : دهم
380 طرح اصلاح قانون تابعیت
» 1398/06/03 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1396/12/13
دوره : دهم
379 طرح تشدید مجازات اسیدپاشی و حمایت از بزه دیدگان ناشی از آن
» 1398/08/01 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1396/12/13
دوره : دهم
378 طرح استمهال 5 ساله به مستخدمین رسمی موسسات و شرکت های دولتی
» 1397/04/31 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/12/13
دوره : دهم
377 طرح اصلاح بند (الف) ماده (90) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1397/04/30 : گزارش مرکز پژوهش ها
1396/12/13
دوره : دهم