جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
399 طرح تمدید قانون آیین دادرسی جرائم نیروهای مسلح و دادرسی الکترونیکی
» 1397/02/18 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/02/18
دوره : دهم
398 طرح تمدید قانون آیین دادرسی کیفری
» 1397/03/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/02/18
دوره : دهم
397 طرح تمدید قانون مجازات اسلامی
» 1397/03/29 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/02/18
دوره : دهم
396 طرح الحاق یک تبصره به ماده (104) قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1397/08/12 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/02/18
دوره : دهم
395 طرح دائمی شدن قانون استخدام ناجا
» 1397/06/22 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1397/02/18
دوره : دهم