جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 5
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
419 لایحه اصلاح مواد (20) الی (23) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تنفیذی در ماده (30) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی
» 1399/03/13 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1397/03/29
دوره : دهم
418 لایحه عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در موسسه بین المللی تحلیل سامانه های کاربردی
» 1398/09/27 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/29
دوره : دهم
417 طرح اصلاح ماده (133) قانون مالیات های مستقیم
» 1397/08/14 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/29
دوره : دهم
416 طرح اصلاح ماده (39) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1397/07/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/03/29
دوره : دهم
415 طرح انتقال آب از دریای عمان به استان سیستان و بلوچستان
» 1397/07/23 : پیشنهاد (ها) نماینده
1397/03/29
دوره : دهم