جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
465 طرح لغو احکام و مجوزهای ناظر به استثنای وزارتخانه ها، مؤسسات و سازمان های مستلزم ذکر یا تصریح نام، ازشمول قوانین و مقررات عمومی
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
464 طرح اصلاح ماده (43) قانون حمایت خانواده
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
463 طرح اصلاح موادی از قانون شوراهای حل اختلاف
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
462 طرح تنقیح قوانین انتخاباتی کشور
» 1397/06/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1397/06/13
دوره : دهم
461 طرح تنقیح قوانین حوزه محیط زیست
» 1397/07/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/13
دوره : دهم
460 طرح تنقیح قوانین حوزه معدن
» 1397/08/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/13
دوره : دهم
459 طرح اصلاح قانون بودجه سال 1397 کل کشور
» 1397/12/12 : گزارش مرکز پژوهش ها
1397/06/13
دوره : دهم