جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
614 مقابله با تحریم های آمریکا از طریق جایگزینی کالا و خدمات
» 1398/07/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/04
دوره : دهم
613 تشکیل باشگاه کشورهای تحریم شده توسط ایالات متحده آمریکا
» 1399/01/18 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1398/04/04
دوره : دهم
612 الزام دولت به حمایت همه جانبه از افراد و مؤسسات ایرانی که از اقدامات آمریکا متضرر شدند
» 1398/10/23 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/04
دوره : دهم
611 الزام دولت در تعیین سرفصل «جنایات آمریکا» در کتب درسی مدارس و دانشگاهها
» 1398/10/25 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1398/04/04
دوره : دهم
610 تأسیس موزه جنایات آمریکا
» 1398/10/14 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/04
دوره : دهم
609 الزام دولت در پیگیری حقوقی اقدام جنایتکارانه آمریکا در اسقاط هواپیمای مسافربری ایران
» 1398/04/04 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/04
دوره : دهم
608 الزام دولت به پیگیری جبران خسارات ناشی از اقدامات ضد حقوق بشری آمریکا علیه اتباع ایرانی"
» 1398/06/16 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/04
دوره : دهم
607 الزام دولت به اقدام قانونی علیه شرکت هایی که به تحریم های ضد ایرانی ایالات متحده آمریکا پیوسته اند
» 1398/07/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/04/04
دوره : دهم
606 الزام دولت به اقدام مقتضی علیه کشورهای همسایه میزبان پایگاه های نظامی آمریکا
» 1399/02/16 : بایگانی
1398/04/04
دوره : دهم
605 حمایت از امنیت آب های سرزمینی ایران
» 1399/02/16 : بایگانی
1398/04/04
دوره : دهم