جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
604 الحاق یک تبصره به عنوان تبصره (3) به ماده (39) قانون مالیات بر ارزش افزوده
» 1398/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/25
دوره : دهم
603 اصلاح ماده (29) قانون انتخابات مجلس شورای اسلامی
» 1398/04/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/04/25
دوره : دهم
602 اصلاح ماده (10) قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی مصوب 10/10/1379
» 1398/11/01 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/25
دوره : دهم
601 اصلاح ماده (44) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2)
» 1398/10/14 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/25
دوره : دهم
600 الحاق یک جزء به بند(الف) ماده(31) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1398/08/21 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/04/25
دوره : دهم
599 لایحه اصلاح بند (الف) تبصره (11) ماده واحده قانون بودجه سال 1398 کل کشور
» 1398/05/02 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1398/04/25
دوره : دهم
598 طرح الزام بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به حذف سود و جریمه مضاعف از بدهی تسهیلات گیرندگان
» 1398/09/30 : مصوبه مجمع تشخیص مصلحت نظام
1398/04/25
دوره : دهم