جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
645 اصلاح بند «هـ» تبصره (1) قانون بودجه سال 1398 کل کشور
» 1398/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/05/27
دوره : دهم
644 الحاق یک ماده به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/03/13 : نظر شورای نگهبان (مغایرت)
1398/05/27
دوره : دهم
643 تحریم برخی از مقامات آمریکایی
» 1399/02/03 : گزارش یک شوری (با اصلاحاتی درکمیسیون تصویب شد)
1398/05/27
دوره : دهم
642 الزام وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به حمایت از ساخت فیلم های ضدآمریکایی
» 1398/09/26 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/05/27
دوره : دهم
641 الزام نیروهای نظامی به افشای اطلاعات نظامی و امنیتی آمریکا در منطقه غرب آسیا در چارچوب منافع ملی
» 1398/11/05 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1398/05/27
دوره : دهم
640 الزام دولت به شکایت علیه هالیوود (صنعت سینما و تلویزیون آمریکا) به دلیل توهین به ملت و تاریخ ایران
» 1398/09/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/27
دوره : دهم
639 ممنوعیت ورود خبرنگاران رسانه های تبعیت کننده از تحریمهای آمریکا به کشور ایران
» 1398/11/01 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/05/27
دوره : دهم
638 الزام دولت به حمایت و پشتیبانی از کنفرانس افق نو
» 1398/05/27 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/05/27
دوره : دهم
637 الزام دولت به حمایت از مراکز علمی-تحقیقاتی ضداستکباری
» 1398/07/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/27
دوره : دهم
636 جریمه مدیران متخلفی که در جهت تحریم های خارجی اقدام نمایند
» 1398/08/20 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/05/27
دوره : دهم