جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 1
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
657 طرح استفساریه تبصره بند «الف» ماده (103) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1398/09/17 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/07/02
دوره : دهم