جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
670 لایحه موافقتنامه همکاری در زمینه حفظ نباتات و قرنطینه گیاهی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
» 1398/11/01 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
669 لایحه موافقتنامه بین دولت های ساحلی دریای خزر در زمینه حمل و نقل
» 1398/10/03 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
668 لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر
» 1398/10/08 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
667 لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
» 1398/11/07 : پیشنهاد (ها) نماینده
1398/08/12
دوره : دهم
666 لایحه اصلاح ماده (35) آیین نامه معاملات شهرداری تهران
» 1399/02/03 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1398/08/12
دوره : دهم
665 طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
» 1399/03/07 : نظر شورای نگهبان (تایید)
1398/08/12
دوره : دهم