جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
189 طرح الحاق تبصره ۱۱ به ماده ۱۷ قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریس و آموزشیاران نهضت سوادآموزی
» 1399/09/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/03
دوره : یازدهم
68 تشکیل کمیته (ستاد) جذب سرمایه های داخلی و صدور مجوز ایجاد واحدهای تولیدی
» 1399/08/12 : گزارش یک شوری (در کمیسیون رد شد)
1399/04/03
دوره : یازدهم
67 مبارزه با جرائم اقتصادی
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
66 اساسنامه شرکت ملی گاز ایران
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
65 اصلاح و الحاق موادی به قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
64 تخصیص ارز با نرخ ترجیحی به کالاهای اساسی
» 1399/06/10 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/03
دوره : یازدهم
63 مالیات بر عایدی سرمایه
» 1399/07/29 : گزارش شور اول (در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/03
دوره : یازدهم
62 ارتقای حکمرانی در حوزه ریال
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
61 ساماندهی سیاست های حمایتی
» 1399/04/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/03
دوره : یازدهم
60 اصلاح نرخ ارز مبنای حقوق ورودی
» 1399/07/15 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/04/03
دوره : یازدهم