جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 4
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
277 مدیریت متمرکزفرهنگی
» 1399/05/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/19
دوره : یازدهم
139 لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/19
دوره : یازدهم
138 لایحه موافقتنامه بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری اسلامی افغانستان در خصوص ارتباط بین المللی راه آهن
» 1399/08/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/19
دوره : یازدهم
137 لایحه موفقتنامه خدمات هوایی بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری صربستان
» 1399/08/19 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/05/19
دوره : یازدهم