جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 6
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
280 تشکیل سازمان نظام داوری جمهوری اسلامی ایران
» 1399/06/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
231 طرح اصلاح ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
224 طرح ساماندهی اتباع خارجی غیر مجاز
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
206 طرح اصلاح ایین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/06/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
201 طرح اصلاح ماده ( ۲۱ ) قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران
» 1399/06/23 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/23
دوره : یازدهم
197 طرح الحاق یک بند به تبصره 17 قانون بودجه سال 1399
» 1399/09/25 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/23
دوره : یازدهم