جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
314 پخش مذاکرات مجلس از سیمای جمهوری اسلامی
» 1399/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
264 طرح اصلاح آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
260 طرح اصلاح موادی از قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار
» 1399/10/22 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/30
دوره : یازدهم
245 طرح تامین ارز با استفاده از جهش تولید صنعت استخراج رمزارز
» 1399/11/12 : گزارش شور اول (درکمیسیون رد شد)
1399/06/30
دوره : یازدهم
230 اصلاح ماده ۲۲ قانون حمایت ازخانواده
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
227 قانون اختیار به دولت جهت کمک به پروژهای زیربنایی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
214 طرح احداث طرحهای عمرانی دستگاههای اجرائی دولتی از طریق واگذاری و یا مشارکت با اشخاص حقوقی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
203 طرح اصلاح موادی از آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی مصوب 20/1/1397 و قانون نظارت بر رفتار نمایندگان مجلس مصوب15/1/1391(ارتقا شفافیت مجلس شورای اسلامی)
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم
185 طرح احکام کلی بودجه ۱۴۰۰
» 1400/01/23 : گزارش مرکز پژوهش ها
1399/06/30
دوره : یازدهم
182 طرح حمایت از مالکیت صنعتی
» 1399/06/30 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/06/30
دوره : یازدهم