جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 9
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
359 اصلاح قانون جرم سیاسی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
329 اصلاح قانون مدیریت پسماند مصوب 1383/02/20
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
327 طرح اصلاح ماده ۲۳۴ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
295 طرح اصلاح ماده ۴۱ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
275 مجمع سهامداران حقیقی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
270 تفکیک استان سیستان و بلوچستان به چهاراستان
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
248 طرح اصلاح قانون اختیارات سازمان بسیج سازندگی نیروی مقاومت بسیج سپاه پاسداران انقلاب مصوب 1386/2/12
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
242 اصلاح قانون تشکیل سازمان نظام روانشناسی و مشاوره جمهوری اسلامی
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم
221 اصلاح موادی از قانون دیوان محاسبات کشور
» 1399/07/06 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/06
دوره : یازدهم