جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 7
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
370 اصلاحییه تبصره ماده ۱۲ قانون شوراها
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
361 الحاق یک تبصره به ماده ۸۲ قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
360 الحاق یک تبصره به ماده ۶۹۰ قانون مجازات اسلامی
» 1399/07/08 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
202 طرح اصلاح قانون تعیین محدوده و اصلاحات و الحاقات بعدی آن حوزه های انتخاباتی مجلس شورای اسلامی 1366/1/30
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
200 ساماندهی استخدام کارکنان دولت
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
199 طرح اصلاح قانون آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم
198 طرح تعیین تکلیف جانبازان اعصاب و روان فاقد مدرک بالینی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/07/08
دوره : یازدهم