جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
668 لایحه موافقتنامه همکاری اقتصادی و تجاری بین دولت های ساحلی خزر
» 1398/08/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/12
دوره : دهم
667 لایحه پروتکل اصالحی بند (5-4-1-10) اساسنامه مؤسسه منطقه ای استاندارد سازی، ارزیابی انطباق، تأیید صلاحیت و اندازه شناسی سازمان همکاری اقتصادی (ریسکام)
» 1398/08/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/12
دوره : دهم
666 لایحه اصلاح ماده (35) آیین نامه معاملات شهرداری تهران
» 1398/08/12 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/12
دوره : دهم
665 طرح تقلیل مجازات حبس تعزیری
» 1398/08/18 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/12
دوره : دهم
664 استفساریه تبصره(1) بند«ذ» ماده(87) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران
» 1398/07/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/14
دوره : دهم
663 تشکیل کمیسیون تخصصی میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی
» 1398/07/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/14
دوره : دهم
662 سازمان صنفی هنرمندان ایران
» 1398/07/14 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/14
دوره : دهم
661 لایحه اصلاح قانون پولی و بانکی کشور
» 1398/07/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1398/07/07
دوره : دهم
660 طرح شفافیت آرای نظام تقنینی
» 1398/07/07 : اعلام وصول طرح/ لایحه فوریتی
1398/07/07
دوره : دهم
659 اصلاح قانون نظام صنفی کشور
» 1398/07/03 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/07/03
دوره : دهم