جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
682 لایحه توسعه محدوده منطقه آزاد تجاری- صنعتی انزلی
» 1399/02/27 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1398/09/03
دوره : دهم
681 طرح الحاق یک تبصره به ماده (9) قانون تعیین تکلیف استخدامی معلمین حق التدریسی و آموزشیاران نهضت سوادآموزی در وزارت آموزش و پرورش
» 1398/11/05 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/28
دوره : دهم
680 لایحه ایجاد مناطق آزاد تجاری- صنعتی سرخس- دوغارون و مازندران
» 1399/02/16 : مصوبه مجلس شورای اسلامی و ارسال به شورای نگهبان
1398/08/27
دوره : دهم
679 طرح استفساریه بند «الف» ماده (45) قانون احکام دائمی برنامه های توسعه کشور
» 1399/02/08 : گزارش یک شوری (در کمیسیون تصویب شد)
1398/08/26
دوره : دهم
678 طرح الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر برای همه ایرانیان
» 1398/08/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/19
دوره : دهم
677 طرح تشکیل هیأت هماهنگی و نظارت بر زندان ها
» 1398/08/19 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/19
دوره : دهم
676 طرح اصلاح ماده (44) قانون مدیریت خدمات کشوری
» 1399/02/28 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/19
دوره : دهم
675 طرح تشکیل و اداره مناطق آزاد زیارتی و سیاحتی
» 1398/11/06 : گزارش مرکز پژوهش ها
1398/08/13
دوره : دهم
674 طرح تشکیل استان مازندران غربی با مرکزیت شهرک نمک آبرود
» 1398/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/13
دوره : دهم
673 طرح ممنوعیت ضبط و پخش اعترافات اشخاص از صداوسیما و دیگر رسانه های گروهی
» 1398/08/13 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1398/08/13
دوره : دهم