جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره ثبت عنوان، وضعیت جاری و تاریخ تاریخ اعلام وصول
149 اصلاح ماده(۲۵) قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز- مصوب۱۳۹۲
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/05
دوره : یازدهم
148 طرح اصلاح قانون بهبود مستمر فضای کسب و کار
» 1399/05/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/25
دوره : یازدهم
147 طرح نقل و انتقال سوابق بیمه یا بازنشسگی بین صندوقهای بازنشستگی
» 1399/04/09 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/04/09
دوره : یازدهم
145 طرح تسهیل صدور برخی مجوزهای کسب و کار
» 1399/05/25 : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/25
دوره : یازدهم
144 طرح الحاق یک تبصره به ماده ٣٨ آیین نامه داخلی مجلس
» 1399/05/21 : گزارش شور اول (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1399/04/29
دوره : یازدهم
143 لایحه افزایش سرمایه شرکتهای پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار یا فرابوری ایران از طریق صرف سهام با سلب حق تقد
» 1399/05/21 : گزارش دو فوریتی (با اصلاحاتی در کمیسیون تصویب شد)
1399/05/15
دوره : یازدهم
142 اصلاح تبصره (۱) بند (ب) ماده (۵۲) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲)
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/15
دوره : یازدهم
141 الحاق یک تبصره به ماده (۵) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (۴۴) قانون اساسی
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/15
دوره : یازدهم
140 اصلاح قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیل کارخانه های کشور
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/15
دوره : یازدهم
139 لایحه پروتکل ارزیابی اثرات زیست محیطی فرامرزی الحاقی به کنوانسیون چهارچوب حفاظت از محیط زیست دریایی دریای خزر
» : اعلام وصول طرح/ لایحه یک شوری و دو شوری
1399/05/19
دوره : یازدهم