جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
17471 شاخص های راستی آزمایی رفع تحریم ها در حوزه انرژی، صنعت و فناوری هوایی 1400/01/24
17469 کودتای نافرجام در اردن؛ اهداف عربستان برای تقویت نقش رهبری خود در جهان اسلام و عادی سازی روابط با اسرائیل 1400/01/23
17462 الزامات و شاخص های راستی آزمایی واقعی رفع تحریم ها در دستیابی به منافع اقتصادی جمهوری اسلامی ایران 1400/01/22
17463 ارزیابی دور اول مذاکرات برجامی وین آغاز کارزار برای تعدیل موضع ایران 1400/01/21
17461 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح اصلاح قانون هوای پاک مصوب 25/4/1396» 1400/01/21
17460 اظهار نظر کارشناسی درباره: «لایحه الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به موافقتنامه اروپایی حمل ونقل محصولات خطرناک از طریق جاده (ای دی آر)» 1400/01/21
17459 گزارش نظارت بر اجرای احکام قانونی مجوزهای کسب وکار 2. پایگاه اطلاع رسانی مجوزهای کسب وکار 1400/01/21
17458 اظهارنظر کارشناسی درباره: «طرح استفساریه تبصره «3» ماده (6) قانون معادن مصوب 12/9/1390» 1400/01/21
17457 بررسی لایحه بودجه سال 1400 کل کشور ۱۴. رابطه لایحه با برنامه ششم توسعه 1400/01/21
17456 اظ‍هار نظر کارشناسی درباره لایحه: «حذف تبصره (۱) ماده (۲۹) قانون برنامه پنجساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» 1400/01/16