لایحه بودجه سال 1397 کل کشور الزامات تصمیم گیری (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 15581.pdf 15581.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدتقی فیاضی / آقای داریوش ابوحمزه /
همکاران : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای میثم پیله فروش / آقای توحید آتشبار / آقای سیدعباس پرهیزکاری / آقای محمدحسین معماریان /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان /
متقاضی : کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات /