تحلیلی بر وضعیت بازار ارز، بررسی اقدامات دولت و ارائه پیشنهادهای تکمیلی

توضیحات
فایل : 15866.pdf 15866.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : انتقال وجوه بین المللی، بانک و صرافی، بحران ارزی، برجام، خروج سرمایه، دلار، پیمان سپاری ارزی

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدمهدی بنی طبا / آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی /
همکاران خارج از مرکز : آقای مجید شاکری / آقای عبدالعظیم ملایی / آقای مهدی رعنایی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سیداحسان خاندوزی /
اظهارنظر کننده : آقای عباس شاکری / آقای اسفندیار جهانگرد / آقای محمدرضا عبداللهی / آقای محمد لاهوتی / آقای اباذر میرزایی / آقای علیرضا رضواندوست /
متقاضی : محمدرضا پورابراهیمی داورانی یازدهم، کرمان (راور / کرمان)