تحلیل تحولات اخیر اقتصاد ایران

توضیحات
فایل : 15956.pdf 15956.pdf
دفاتر : مطالعات اقتصادی

برچسب ها

فارسی : تحولات اخیر، تورم، رشد اقتصادی، قیمت خودرو، قیمت طلا، نرخ ارز

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای محمدرضا عبداللهی / آقای سیدهادی موسوی نیک / خانم نرگس صادقی / خانم زهرا کاویانی /
ناظر علمی : آقای محمد قاسمی / آقای سید علی روحانی /
همکاران : آقای سیدمهدی حسینی دولت آبادی / آقای سعید غلامی باغی / آقای سیدمهدی بنی طبا / خانم شعله باقری پرمهر /
متقاضی : معاونت پژوهش های اقتصادی /