بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 47. بخش میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری

توضیحات
فایل : 16843.pdf 16843.pdf
دفاتر : مطالعات آموزش و فرهنگ

برچسب ها

فارسی : صنایع دستی، قانون بودجه سال 1398، لایحه بودجه سال 1399، میراث فرهنگی، گردشگری

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای شهاب طلایی شکری /
همکاران : آقای علی اصغر شالبافیان /
ناظر علمی : آقای صادق ستاری فرد / آقای سینا کلهر /