بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 52. ساماندهی یارانه حمایت از درمان ناباروری

توضیحات
فایل : 16856 (2).pdf 16856 (2).pdf
دفاتر : مطالعات اجتماعی

نقش ها

تهیه و تدوین : خانم مریم رهبری / آقای پیمان ضیائی / خانم سمیه صدیقی /
ناظر علمی : آقای سیدمحمد موسوی خطاط / آقای سینا کلهر /