بررسی لایحه بودجه سال 1399 کل کشور 58. جدول تبصره (14) (ارزیابی ارقام ردیفها و نحوه انعکاس منابع و مصارف جدول تبصره (14) در بودجه عمومی) (ویرایش اول)

توضیحات
فایل : 16880.pdf 16880.pdf
دفاتر : مطالعات مالیه عمومی و توسعه مدیریت، مطالعات انرژی ، صنعت و معدن

برچسب ها

فارسی : تبصره (14) قانون بودجه، لایحه بودجه سال 1399 کل کشور، هدفمندی یارانه ها، یارانه ها

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای سیدعباس پرهیزکاری / خانم سیده مریم موسوی /
همکاران : آقای امیر یونسیان /
مدیر مطالعه : آقای فریدون اسعدی / آقای محمدتقی فیاضی / آقای علی اصغر اژدری /
ناظر علمی : آقای حسین افشین / آقای سیدمحمدهادی سبحانیان / آقای داریوش ابوحمزه /