طراحان تحریم جمهوری اسلامی ایران در دولت و کنگره آمریکا

توضیحات
فایل : 10630.pdf 10630.pdf
دفاتر : مطالعات سیاسی

برچسب ها

فارسی : طرح های تحریمی مجالس سنا و نمایندگان کنگره امریکا، فرامین اجرایی روسای جمهور امریکا، لابی های پارلمانی رژیم صهیونیستی، مخازن تولید فکر، معماران تحریم جمهوری اسلامی ایران

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای تقی طالبی / آقای مصطفی دلاورپور اقدم /
سرویراستار : آقای حسین صدری‌نیا /
متقاضی : معاونت پژوهشی /
ناظر علمی : آقای حمید صفری / آقای ناصر جمالزاده /
همکاران : آقای سیدحسین حسینی /