مقایسه اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر غرب (از منظر پدر حقوق بشر اسلامی علامه آیت الله محمد تقی جعفری (ره)) (به ضمیمه متن اصلی اعلامیه حقوق بشر اسلامی و ترجمه آن)

توضیحات
فایل : 10911.pdf 10911.pdf
دفاتر : مطالعات حقوقی

برچسب ها

فارسی : حقوق بشر، حقوق بشر اسلامی، مقایسه اعلامیه حقوق بشر اسلامی و اعلامیه حقوق بشر غرب

نقش ها

تهیه و تدوین : آقای رضا زهروی /
متقاضی : زهره الهیان هشتم، تهران (اسلامشهر / تهران / ری / شمیرانات)
ناظر علمی : آقای حجت الاسلام و المسلمین جلیل محبی /