جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16783 خبرنامه تحولات انرژی (32) دوره دهم (با رویکرد تأمین سوخت دریایی و چشم انداز سوخت های فسیلی) 1398/09/30
16603 حامیان فرقه تروریستی منافقین در اتحادیه اروپا و آمریکا راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران 1398/07/06
16553 درآمدی بر آینده پژوهی دولت 1398/05/12
16472 ارزیابی انتخابات پارلمان اروپا (2019) و ترسیم چشم انداز سیاست خارجی اتحادیه اروپا 1398/03/20
16346 هوش مصنوعی در جهان (2) (جمهوری فدرال آلمان) 1397/12/08
16340 استانداردهای رأی گیری الکترونیکی در اتحادیه اروپا (سال 2017) 1397/12/07
16330 رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال برجام پس از ثبت سازوکار تبادل مالی با جمهوری اسلامی ایران 1397/12/04
16347 ابعاد، آثار و نتایج کنفرانس ورشو الزامات امنیت راهبردی جمهوری اسلامی ایران 1397/08/12
16063 هوش مصنوعی و قانونگذاری (7) (قانونگذاری و هوش مصنوعی در اتحادیه اروپا) ضرورت ها و چشم اندازهای اخلاقی و حقوقی 1397/06/25
15953 هوش مصنوعی و قانونگذاری (5) (قواعد قانون مدنی در حوزه روباتیک پارلمان اروپا) 1397/05/02