جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
  • تعداد رکورد ها : 10
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16622 چالش های تأمین مالی بنگاه ها از طریق انتشار صکوک (اوراق مالی اسلامی) 1398/07/06
16595 چالش ها و راهکارهای رونق تولید در سال 1398 ـ 11. برنامه های راهبردی و عملیاتی در حوزه اقتصاد کلان 1398/06/11
16445 بررسی ابعاد اقتصادی سیل اخیر و الزامات تأمین مالی برای جبران خسارت ها 1398/01/28
16163 الزامات تحقق تأمین مالی بالادست نفت و گاز در شرایط تحریم 1397/09/06
16137 تبیین نقش و جایگاه صندوق نوآوری و شکوفایی در نظام تأمین مالی نوآوری 1397/08/12
15558 مروری بر مهمترین روش های تأمین مالی طرح های حمل ونقل با تأکید بر مشارکت بخش خصوصی 1396/08/16
15188 الگوی تأمین مالی بنگاه های کوچک و متوسط 7. تأمین مالی خرد؛ تجربه جهانی و وضعیت ایران 1395/09/29
15185 حل وفصل ورشکستگی؛ تأمین مالی جدید و ماندگاری کسب وکار 1395/09/22
12207 سیاست های ارتقای تحقیق و توسعه و نوآوری (2): سازمان های پژوهش و فناوری 1390/11/11
12057 اثر محیط کسب و کار بر تأمین مالی بنگاه های نوپا 1390/08/30