جهت نمایش و یا عدم نمایش بخش جستجو بر روی آیکون + / - کلیک کنید
شماره مسلسل عنوان تاریخ انتشار
16603 حامیان فرقه تروریستی منافقین در اتحادیه اروپا و آمریکا راهکارهای پیش روی جمهوری اسلامی ایران 1398/07/06
16330 رویکردهای اتحادیه اروپا در قبال برجام پس از ثبت سازوکار تبادل مالی با جمهوری اسلامی ایران 1397/12/04
16123 20 راهبرد کارشناسان میز مطالعات ایران در آمریکا شیوه های ناکارآمد سازی اقتصاد، امنیت و سیاست خارجی در ایران 1397/07/29
16090 راهبرد آمریکا برای مهار توانمندی موشکی جمهوری اسلامی ایران؛ الزامات امنیت ملی 1397/07/10
16081 اتاق های فکر و خروج آمریکا از برجام: بروکینگز، رند و هریتیج 1397/07/08
14753 روابط ایران و آلمان: نگاهی به آینده 1394/12/17
14703 ماهیت قانون (3) قانون در جمهوری اسلامی ایران 1394/11/20
14343 دیپلماسی پارلمانی آمریکا در قبال ایران (1) رویکرد مجمع قانونگذاران یهود کنگره در قبال جمهوری اسلامی ایران 1394/04/23
13319 ژئوپلیتیک و چشم انداز راهبرد دفاعی ـ امنیتی عراق (با تأکید بر امنیت ملی جمهوری اسلامی ایران) 1392/09/02
13088 نظام انتخاباتی مجلس شورای اسلامی و پیامدهای آن 1392/04/31